Το Εργο «ΦΛΟΡΕΟ (FLOREO)» υλοποιείται, μέσω χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εν λόγω ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A: ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Διάρκεια έργου: 24 μήνες

Ημερομηνία έναρξης: 13.04.2021

Ημερομηνία λήξης: 13.04.2023

kid

Άξονας προτεραιότητας: 1- Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή.

Θεματικός στόχος: 03 – Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας και Αλιείας).

Επενδυτική προτεραιότητα: 3α. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ιδίως διευκολύνοντας την οικονομική εκμετάλλευση νέων ιδεών και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων εταιρειών. 

Ειδικός στόχος: 1- Βελτίωση των συστημάτων επιχειρηματικής υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Σύντομη περίληψη του έργου: Το έργο «ΦΛΟΡΕΟ (FLOREO)» θα αυξήσει τα κίνητρα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επιχειρηματιών για καινοτομία, δημιουργία και ανάληψη κινδύνων κατά την έναρξη μιας επιχείρησης και θα διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα των υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη διασυνοριακή περιοχή. Θα ανοίξει νέους δρόμους για νεοσύστατες επιχειρήσεις και θα οργανώσει δράσεις για την υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή βοτάνων και τον οικοτουρισμό. Αυτό θα γίνει μέσω κοινών δράσεων για τη δημιουργία κατάλληλης επιχειρηματικής υποδομής και κέντρου πληροφοριών, τόσο για την εξυπηρέτηση της διασυνοριακής περιοχής μετά την αποκατάσταση όσο και για τον εξοπλισμό ενός άχρηστου οικοπέδου και ενοικιαζόμενων εσωτερικών χώρων. Εδώ, οι μελλοντικοί επιχειρηματίες μπορούν να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε προσομοιωμένο και πραγματικό περιβάλλον, να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, που σχετίζονται με την καλλιέργεια και την προμήθεια μοναδικών βοτάνων και λουλουδιών, που μπορούν να βρεθούν μόνο στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας – Βουλγαρίας και να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν ιδέες στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, όπως πακέτα βοτάνων και πακέτα οικοτουρισμού

Θα δημιουργηθεί ένα διασυνοριακό χαρτοφυλάκιο εκπαιδευμένων και έμπειρων εκπαιδευτών και συμβούλων. Η ευρεία εκστρατεία επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης θα βοηθήσει στην περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων.

Τα ποσοτικά αποτελέσματα στην υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν επιχειρηματικά φόρουμ και φόρουμ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικές αρχές και εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, επιχειρηματική κατάρτιση για νεοσύστατες επιχειρήσεις παραγωγής βοτάνων και οικοτουρισμό, μοντέλα προσομοίωσης. Για τους επιχειρηματίες στο πλαίσιο του έργου «ΦΛΟΡΕΟ /FLOREO/» θα παρέχονται μόνιμα: Αίθουσες συσκέψεων, Διαβουλεύσεις και βοήθεια – εργαστήρια, σεμινάρια κ.λπ. ανάλογα με τις ανάγκες, Πρόσβαση σε εξοπλισμό υπολογιστών και Διαδίκτυο, Πρόσβαση σε εξειδικευμένη βιβλιογραφία, Κοινός χώρος εργασίας.

Η υψηλότερη προστιθέμενη αξία της υλοποίησης του έργου θα είναι η καλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση πόρων και τα άυλα οφέλη της συνεργασίας – ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ανάπτυξη ικανοτήτων, κοινές στρατηγικές, κέρδισμα του σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων και πρόσβαση σε ευρύτερα δίκτυα.

Θα κατασκευαστεί ένα «Πάρκο του βοτάνου της Ροδόπης», το οποίο θα αποτελέσει κέντρο έκθεσης βοτάνων και επιδείξεων στον τομέα της παραγωγής βοτάνων και ταυτόχρονα θα αποτελέσει τουριστικό αξιοθέατο για τους λάτρεις του οικοτουρισμού. Το πάρκο του βοτάνου της Ροδόπης θα χτιστεί στη Βουλγαρία, στο χωριό Τριγκράντ, δήμος Δέβιν, περιοχή Σμόλιαν.

Τα ειδικά πλεονεκτήματα και η έκπτωση των τιμών για τη χρήση της επιχειρηματικής υποστήριξης και των υπηρεσιών πληροφόρησης στο πλαίσιο του έργου «ΦΛΟΡΕΟ /FLOREO/» θα τιμολογηθούν στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του έργου.

Συνεργάτες του έργου «ΦΛΟΡΕΟ (FLOREO)»:

  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΖΝΤΡΑΒΕΤΣ» – Βουλγαρία, χωριό Τριάγκραντ, δήμος Ντέβιν, περιοχή Σμόλιαν – ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
  • Hellenic Development City Network (D.E.P.AN. – City Network)
  • ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ (CLUSTER) ΒΑΡΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Βουλγαρία, Βάρνα