ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Европроекти към програмата за иновации и конкурентоспособност могат да се подават в следните направления:

1. По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход
2. По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска
3. Проект за по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход
4. Иновации и растеж на ПКИП 2021-2027
5. Дигитализация
6. Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии
7. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП (малки и средни предриятия), включително чрез производствени инвестиции
8. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Европейски програми по ОПРЧР са насочени към подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсеща работа, и по специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица, като се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика.

Може да се кандидатства за финансиране по европроекти в следните направления:

1. Насърчаване на заетостта и развитието на умения
2. Социално включване и равни възможности
3. Териториални инвестиции
4. Техническа помощ

Норвежки финансов механизъм, както и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, са инструменти за принос към европейската солидарност и сближаване, и за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони.

В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2017), обект на реализация на европейски проекти са дейности от следните сектори: земеделие и ХВП, горска промишленост, преработвателна промишленост, селски туризъм, публичен сектор – общини, областни управи за провеждане на публични дейности – инфраструктура (пътища, осветление, водни цикли).

Европроектите са насочени към:

  • инвестиции в биологичното производство
  • програми за необлагодетелстваните региони
  • стартовата помощ за млади земеделски стопани
  • програми за подпомагането на малки стопанства и инвестиции в стопанствата
  • преработката на селскостопански продукти и неземеделски дейности.

Прием по мярка 4.1 за трактори и агротехника с бюджет от ПРСР 2014-2020

От 19 април, започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв.

Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният  – до  2 933 700  лв.
Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности в чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Приоритетни ще бъдат и проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства. В изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието, храните и горите, ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване качеството на земеделски продукти, както и такива, осигуряващи възможност за производство на биологична продукция.

Приемът е насочен към инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството. Приоритетни ще бъдат проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии като – иновативни и цифрови производствени технологии, както и автоматизиране на работните процеси в селското стопанство. Мярката стимулира насърчаване на сътрудничеството между производители и преработватели на земеделски продукти. Приоритетни са проекти за опазване на околната среда, подобряване условията на труд, хигиена и други.

По европейска програма „Хоризонт Европа“ ще бъдат отделени 10 млрд. евро финансова помощ за научни изследвания и иновации в областта на храните, селското стопанство и биоикономиката.

Повече европроекти чрез МИГ-ове в селата по ПРСР 2021-2027

Повече проекти чрез Местни инициативни групи (МИГ) в селата, както и създаване на нова дирекция ВОМР към аграрното ведомство предвижда МЗХГ (земеделското министерство) за успешно изпълнение на новата ПРСР 2021-2027.

Размерът на подкрепата по ЕЗФРСР ще бъде в размер до 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Предвижда се да се разшири териториалния обхват на подхода, като се увеличи и броят на местните инициативни групи.

Програма за морско дело и рибарство – ПМДР

Това е програма с фокус върху аквакултурите. По различните мерки се финансират различни дейности – от производство на зарибителен материал, до закупуването на машини за почистване, консервиране и опаковане на риба и рибните продукти.

Цели на програмата:

  • подкрепа на собственици на риболовни кораби за преодоляване икономическите последици от Covid-19
  • подпомагане изготвянето и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара
  • подкрепа на преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване икономическите последици от Covid-19

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж

Целта на програмата е повишаване на ефективността от партньорствата между професионалните училища и работодателите за подобряване практическите умения на учениците в съответните специфични нужди на пазара на труда.

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал на средните предприятия в България за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се тези предприятия да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони).

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19

Целта на процедурата е осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

Списъкът със селските общини, зададен от “Национален план за развитие на земеделието и селските райони”  по ПРСР включва всички общини, в които няма населено място с население над 30 000 души.

Как да ги определите – ако във вашата община няма град с над 30 000 човека, вие сте в селска община. Такива са 231 общини от общо 264, т.е. повечето.

Списък със селските общини:

Благоевград – Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда;
Бургас – Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево;
Варна – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла – Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово;
Велико Търново – Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол;
Видин – Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене;
Враца – Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин;
Габрово – Дряново, Севлиево, Трявна;
Добрич – Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла;
Кърджали – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене;
Кюстендил – Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно;
Ловеч – Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица;
Монтана – Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово;
Пазарджик – Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча;
Перник – Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън;
Плевен – Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг;
Пловдив – Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря;
Разград – Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян;
Русе – Борово, Бяла – Русе, Ветово, Две Могили, Иваново, Сливо поле, Ценово;
Силистра – Алфатар, Главиница,  Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан;
Сливен – Котел, Нова Загора, Твърдица;
Смолян – Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе;
София област – Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч;
Стара Загора – Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел Баня, Раднево, Чирпан;
Търговище – Антоново, Омуртаг, Опака, Попово;
Хасково – Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли;
Шумен – Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар, Смядово, Хитрино;
Ямбол – Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа.